Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

035 - Unikt nummer i annat system (R)

Ett annat kontrollnummer än det som är angett i fält 001 (Postens kontrollnummer), fält 010 (LC-nummer) eller fält 016 (Postens kontrollnummer i Nationalbibliografin).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Systemnummer (NR)

Numret genereras maskinellt vid postimport från annan instans, och bildas av innehållet i den importerade postens 003 (ursprunglig systemkod; inom parentes) - om sådan finns - och 001 (ursprungligt BibID). Katalogposter som importerats från utländsk instans innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizations.

z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

035 ## ‡a (CaOTULAS)41063988

035 ## ‡a (OCoLC)814782 ‡z (OCoLC)7374506

  • No labels