Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

042 - Katalogkod (NR)

Yksi tai useampi koodi ilmaisee että autentikointikeskus on tarkistanut kansallisen tietokannan tietueen. Koodit on annettu erikseen nimetyille autentikointiorganisaatioille.

En eller flera koder anger att autentiseringscentral har kontrollerad nationella databasens post. Koder har tilldelats utnämda autentiseringscentraler.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Library of Congress Authentication Code

Koodi todistaa, että tietue on tarkistettu tietyllä tavalla. Koodi otetaan listalta, ks. MARC Authentication Action Code List.

Koden bevisar att posten är kontrollerad på ett visst sätt. Koden tas från en förteckning, se MARC Authentication Action Code List.

Exempel

042 ## ‡a lc ‡a nsdp

042 ## ‡a lcnuc

  • No labels