Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

037 - Förvärvskälla (R)

Tietoa tarvitaan kohteen tai sen jäljenteen tilaamisessa.

Information behövs vid beställning av objekten eller dess kopia.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Lagernummer (NR)

Myös esim. jakajan ja julkaisijan numerot tallennetaan tähän kenttään.

Också t.ex. distributörens och utgivarens nummer lagras i det här fältet.

b Lagernummer/Förvärvskälla (NR)

c Anskaffningsvillkor (R)
Används för fortlöpande resurser (för monografiska resurser föredras 020/024 #c).

f Utgåvans fysiska medium (R)

g Ytterligare mediespecifika karakteristika (R)

n Anmärkning (R)

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Exempel

037 ## ‡a 001689 E ‡b Vienna Tourist Board

037 ## ‡b Ruth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA ‡c $20

037 ## ‡a 149866 ‡b GAO (202) 512-6000 (Voice); (301) 258-4066 (Fax)

037 ## ‡a PB-363547 ‡b NTIS ‡f paperikopio ‡c ‡3 ‡f mikrokortti ‡c $2

037 ## ‡b American Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017 ‡c $24.00 (institution, U.S.) ‡c $26.00 (institution, foreign) ‡c $14.00 (individual, U.S.) ‡c $16.00 (individual, foreign)

037 ## ‡b University Microfilms ‡f mikrokortti ‡c 12 eur ‡n Saatavana vain ilman värejä

037 ## ‡b EROS Data Center ‡f 9-track tape; ‡g DEM; ‡c $40 (per file) ‡c $20 (per file in groups of 2 to 6) ‡c $90 base fee plus $7 per file (in groups of 7 or more). ‡g ASCII recording mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250 characters per inch

  • No labels