Child pages
  • Mitä palautuskansion tilalle?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moodlen kesäkuun 2012 versiopäivityksen myötä palautuskansio ei ole enää käytettävissä. Voit korvata sen esimerkiksi jaetuilla kansioilla tai keskustelualueella.

Kansio, johon opettaja laittaa tiedostot

Jos olet käyttänyt palautuskansiota pelkästään tiedostojen tarjoamiseen opiskelijoille, luo tilalle kansio (muokkaustilassa "Lisää aineisto/Kansio").

Keskustelualue, jossa tiedostoista voi keskustella

Jos olet käyttänyt palautuskansiota opiskelijoiden tiedostojen keräämiseen avoimesti (kaikki kurssilaiset näkevät tiedostot), voit hyödyntää  keskustelualuetta. Nimeä keskustelualue informatiiviseksi esim. "Oman oppimistehtävän palautus 18.5.2012 mennessä". Valitse keskustelualueen tyypiksi: Yksi keskustelu, niin viestit avautuvat liitteineen suoraan ensimmäiselle keskustelusivulle (katso kuva alla). Keskustelualue on hyödyllinen palautusalue myös, jos tehtävistä on tarkoitus käydä keskustelua tai ne arvioidaan Moodlessa. Opiskelijoita kannattaa ohjeistaa palauttamaan oma tiedostonsa liitetiedostona viestin yhteydessä (opettaja kirjoittaa aloitusviestin, johon opiskelija vastaa). 

Esimerkki keskustelualueesta palautuskansion tilalla:

Kansio, johon kuka tahansa osallistuja voi ladata tiedostoja

Käytä jaettua kansiota, jos tarkoituksena on vain antaa opiskelijoille oikeus jakaa tiedostoja keskenään, ei keskustella niistä tai arvioida niitä. Luo kansio (muokkaustilassa "Lisää aineisto/Kansio"), valitse lopuksi "Tallenna ja näytä", ja tämän jälkeen valitse Asetukset-lohkosta Oikeudet, Yliajo-pudotusvalikosta "Student", ja valitse Hallitse tietoja kansiomoduulissa painike sarakkeesta "Salli". Lopuksi tallenna muutokset. Nyt opiskelijoilla on opettajan oikeudet tämän kansion sisällä.

Tämä toiminnallisuus sopii parhaiten seminaareille ja sellaisiin opetusmuotoihin, joissa opiskelijat opettavat toisiaan, koska opiskelijalla on tällöin myös oikeus poistaa tiedostot ko. kansiosta.

Työpaja

Moodlen uusi työpaja-aktiviteetti on erityisesti suunniteltu vertaisarvioinnin antamiseen. Ks. lisätietoa ja ohjevideo erilliseltä sivulta.