You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

01X-04X - Nummer- och kodfält

Vaihtuvamittaiset kentät 010-04X sisältävät kontrolli- ja linkitysnumeroita, tunnuksia sekä koodeja, jotka liittyvät kuvailun kohteeseen.

De variabla fälten 010-04X innehåller kontroll- och länkningsnummer samt koder som hör samman med beskrivningsobjektet.

  • No labels