Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

01X-04X - Nummer- och kodfält

Vaihtuvamittaiset kentät 010-04X sisältävät kontrolli- ja linkitysnumeroita, tunnuksia sekä koodeja, jotka liittyvät kuvailun kohteeseen.

Variabla fält 010-04X innehåller kontroll- och länkningsnummer samt koder som hör samman med beskrivningsobjekt.

  • No labels