Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Inledning

Bibliogafisten tietojen formaatti on suunniteltu painettujen tekstiaineistojen ja tekstikäsikirjoitusten, elektronisten aineistojen, karttojen, nuottijulkaisujen ja äänitteiden, jatkuvien julkaisujen, visuaalisten ja sekalaisten aineistojen kuvailuun. Bibliografinen kuvailu sisältää yleensä nimeketiedot, henkilönnimet, asiasanat, huomautukset, julkaisutiedot ja ulkoasutietoja. Formaatti sisältää tietoelementtejä seuraaville aineistotyypeille:

Monografiska textresurser - Monografisk resurs i form av mångfaldigad text

Fortlöpande textresurser - Fortlöpande resurs i form av text - t.ex. tidskrifter, dagstidningar och årsböcker. Också benämnd seriell publikation och periodika.esim. aikakauslehdet, sanomalehdet, vuosikirjat. (Huom: Ennen vuotta 2002 jatkuvia julkaisuja nimitettiin kausijulkaisuiksi.)

Elektroniska resurser - datorprogram, numeriska data, multimedia, online-program och -service. Andra elektroniska resurser kodas enligt materialets typ???tietokoneohjelmistot, numeerinen data, tietokonekäyttöinen multimedia, online-järjestelmät ja -palvelut. Muut elektronisen aineiston lajit koodataan merkittävimmän osuuden mukaisesti. Aineisto voi olla luonteeltaan monografia tai jatkuva julkaisu.

Kartografiska resurser - i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck - kaikentyyppinen kartografinen aineisto, sisältäen karttalehdet ja karttapallot painetussa, elektronisessa, käsikirjoitus- ja mikromuodossa.

Noter - painetut nuottijulkaisut ja nuottikäsikirjoitukset.

Musikaliska resurser eller ljudupptagningar

Grafiska resurser - heijastettavat kuvat tai viestimet, (kaksiulotteiset, ei-heijastettavat) kuvat, esineet ja moniviestimet. Käytetään myös arkistoidulle visuaaliselle aineistolle kun muotoa tai viestintä halutaan painottaa.????

Blandade resurser - främst arkiv- eller handskriftmaterial med olika typer av innehåll. Kan innehålla både monografier och periodika. pääsääntöisesti arkisto- tai käsikirjoituskokoelmia, jotka sisältävät monen muotoista aineistoa. Aineisto voi olla luonteeltaan monografia tai jatkuva julkaisu.

Bibliografisten tietueiden tyypit

Bibliografiset MARC-tietueet erottuvat muista MARC-tietueista koodeilla, jotka merkitään nimiön merkkipaikkaan 06 (Tietueen tyyppi). Koodeilla ilmaistaan seuraavia bibliografisten tietueiden tyyppejä:

Mångfaldigad textresurs i skriftlig form Tekstiaineisto -- Language (textual) material

Textresurs skriven för hand eller på tangentbord och avsedd att existera i ett exemplar Tekstikäsikirjoitus -- Manuscript language (textual) material

Elektronisk resurs Elektroninen aineisto -- Computer file

Kartografisk resurs Kartta-aineisto -- Cartographic material

Kartografisk resurs i handskrift Karttakäsikirjoitus -- Manuscript cartographic material

Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift Nuottijulkaisu -- Notated music

Musikalisk resurs i handskrift Nuottikäsikirjoitus -- Manuscript music

Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud, etc. Puheäänite -- Nonmusical sound recording

Ljudupptagning av musikalisk resurs Musiikkiäänite -- Musical sound recording

Grafisk resurs i form lämpad för projektion Heijastettava kuva tai viestin -- Projected medium

Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion Kuva -- Two-dimensional nonprojectable graphic

Resurs i form av tredimensionellt föremål, tillverkat eller hämtat från naturen Esine -- Three-dimensional artifact or natural objects

Paket Moniviestin -- Kit

Blandad resurs Sekalainen aineisto -- Mixed material

Fyllnadstecken???

Täyttömerkkiä (ASCII 7C hex), jotka kuvataan tässä dokumentissa putkimerkillä (|), voidaan käyttää bibliografisten tietueiden kenttien 006, 007 ja 008 joissakin merkkipaikoissa ja linkityskenttien (760-787) osakentässä ‡7. Täyttömerkkiä ei saa käyttää missään nimiön merkkipaikassa, kenttäkoodeissa, indikaattoreissa tai osakenttäkoodeissa. Täyttömerkki ilmaisee, että formaatti vaatii jotakin koodia käytettäväksi, mutta luetteloija on halunnut olla tallentamatta mitään koodia.

  • No labels