Skip to end of metadata
Go to start of metadata

UKJ-strategiaryhmä kokous 3

Aika: 22.3.2012 klo 9.15 - 12.15

Paikka: Ryhmätyöhuone 3018 Linna/TaY, Tampere (Huone löytyy kirjaston 3. kerroksesta - 3. krs kartta. Kävelkää kirjaston pitkät portaat ylös ja kiertäkää oppimiskeskuksen kautta vasemmalle.)

Kutsutut/osallistuminen

Nimi (organisaatio)

Kirjastosektori

Osallistuminen

Haavisto Tuula (Tampereen kaupunginkirjasto)

Yleisten kirjastojen neuvosto

X

Jauhiainen Annu (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

X

Luokkanen Sinikka (HAMK)

pj, AMKIT-konsortio

X

Palonen Vuokko (Tritonia)

Linnea2-konsortio, SYN

X

Vainikka Eila (Suomen kuntaliito)

Erikoiskirjastojen neuvosto

X

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Taustoja - uusia asioita:

 • Eila Vainikka on ottanut selvää: Väestörekisterikeskuksen tietojen luovutus onnistuneet tulevaisuudessa maksutta.
 • Aku Alasen artikkeli Googlaamalla talouskasvua
 • Eila selvittää: Pekka Kopra Perustietovaranto-hanke (Suomen kuntaliitto)
 • Keskusteltiin Ruotsin hankkeesta. Siellä Voyager-toimii vain yhteisluettelo Libriksessä ja siitä on käyttössä vain "luettelointi puoli", joten heidän aikatalut voivat siten realistisesti olla Suomea paljon nopemapia. Annulla on taustatietoja ja yhteyksiä, ja hän lupasi tarkentaa Ruotisin tilanne.
 • Annu kertoi Islannin tilanteesta. Heillä on Aleph käytössä ja konsortiossa on mukana kaikenlaisia kirjastoja. Annu lupasi selvittää heidän tilannetta vähän tarkemmin.
2. Strategiatyön jatkaminen
 • jatkettiin Riskianalyysin työstämistä
 • nykyisen kustannustason selvittäminen / Sinikka tekee Webropol-kyselylomakkeen
  • toteutus elomakekyselyllä
  • kyselyn sisältö
   • kustannuksiin ei oteta mukaan
    • tietoliikennemaksuja
    • Nelli-portaalien ylläpitotöitä eikä kustannuksia
   • vuoden 2011 kirjastojärjestelmän ylläpitokustannukset
    • kirjaston ja oman kehitysorganisaation työaika
     • mukaan otetaan myös työaika, joka käytetään järjestelmän puutteiden "paikkaamiseen" (esim. Voyager-makrot)
    • kirjastojärjestelmän lisenssi- ja/tai tukimaksut järjestelmätoimittajille,
    • palvelimien ylläpitokustanukset
   • vuodelle 2011 aiheutuneet järjestelmäpäivityskustannukset
    • ylimääräinen työaika päivityksen yhteidessä
    • järjestelmätoimittajan laskuttama päivitysmaksut
  • kyselyt lähetetään - lähettäjinä työryhmän 7 jäsenet; kukin omalle sektorilleen
   • Yleiset kirjastot: kirjastokimpat (lueteltu kirjastokalenterissa)
   • korkeakoulukirjastot kaikki
   • erikoiskirjastoille EriKin neuvoston jakelulla
 • projektisuunnitelman kustannus-hyötyanalyysia tultaneen tekemään VM:n arviointikehikkoa hyödyntäen
3. Seuraava kokous

 29.5.2012 klo 13-16 etäkokouksena.

4. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan päätti kokouksen 12.15.

 • No labels