Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

007 - (O) Paket Kombinerat material (Moniviestin) (Multimedia)

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

Sisältää kahta tai useampaa aineistotyyppiä, joista mikään ei ole kokonaisuuden hallitseva osa. Esimerkiksi opetuspaketit, joissa mukana oppikirja ja kasettinauhoja.Se ovan.

Innehåller två eller flera materialtyper, bland vilka ingen är förhärskande del av helheten. T.ex. läromedelspaket som innehåller en lärobok och kassettband. Finns redan ovan

00 Bärartyp

o Paket Kombinerat material (Moniviestin) (Multimedia)

01 Särskild bärarbeteckning

u Ospecificerad bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktas

  • No labels