Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

777 - Länkfält - Utgiven tillsammans med (R)

Används för att länka mellan särkatalogiserat/de verk som är utgivet/na tillsammans (horisontellt samband). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Kanssajulkaisu:.

Standardfras: Utgiven tillsammans med

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning.

1 Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Utgiven tillsammans med: "

8 Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i #i.

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

w Länkmålets BibID (R)
x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relationskod (R)

Koodi, joka kuvaa kentissä 76X-78X kuvaillun kohteen ja kentissä 1XX/245 kuvaillun kohteen suhdetta.

Kod som anger relation mellan objektet som beskrivs i fält 76X - 78X och objektet i fält 1XX/245.

6 Länkning (NR)

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Ks. osakentän ‡7 kuvaus kentästä 760.

Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.

/0 - Pääkirjauksen tyyppi

/0 - Typ av huvuduppslag

/1 - Nimen muoto

/1 - Namnform

/2 - Tietueen tyyppi

/2 - Posttyp

/3 - Tietueen bibliografinen taso

/3 - Postens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

245 00 ‡a LC-uutiset / ‡c Ladie's Circle Suomi Finland.
777 0# ‡a Vipunen

245 00 ‡a Mythprint : ‡b the monthly bulletin of the Mythopoeic Society.
777 1# ‡t Mythlore ‡x 0146-9339

  • No labels