Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

591 - Kirjastokohtainen huomautus

Käytetään eri tietokannoissa eri tarkoituksiin.

Voyager-tietokannoissa: Julkaisuluettelo (ET)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Vastuualuekoodi/laitostunnus (T)

b Julkaisun tekijä(t) (T)

c Projektitunnus/-tunnukset (T)

d AMKOTA- tai KOTA-luokitus (T)

e Impact-arvo (T)

f Koulutusala (T)

g Henkilökuntakoodi (T)

h Yleinen huomautus (T)

i Tieteenalaluokitus (T)

j Julkaisuluetteloviite (T)

k Reference of publication list (T)

m Open access -koodi (T)

  • No labels