Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Työryhmä toimi vuosina 2012-2013. Uusi Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä jatkaa vuoden 2014 alusta.

 

Kansalliskirjaston Melinda-metatietovarantoa, Nelli-portaalia ja julkaisuarkistoja ohjaava Tiedonhallinnan ohjausryhmä on kokouksessaan 28.3.2013 päättänyt, että Voyager-metatietotyöryhmästä tulee Melindan kuvailua ohjaava Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä toimii Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaisena, ei enää Voyager-työryhmänä.


työryhmän postituslista: voyagertr-cat (at) helsinki.fi
yleinen kuvailuasioiden keskustelulista: me-luetteloijat (at) helsinki.fi

  • No labels