Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

377- Associerat språk (R)

Koder för språk som på något sätt ingår i entiteten, t. ex. språk som en person använder eller som ingår i en ljudupptagning.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Koden

# MARC-språkkod
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Språkkoder.

7 Källan anges i delfältet ‡2

Delfält

a Språkkod (R)

l Språk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.


1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa (NR)
Koder tas från en förteckning, se Language Code and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)       

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

377 ## ‡a rus ‡0 http://id.loc.gov/vocabulary/languages/rus

377 ## ‡3 Lecture ‡a eng

377 ## ‡3 Preface ‡a ger

377 ## ‡3 Biographical sketch ‡a ger

377 ## ‡3 Mountain songs ‡a chi

  • No labels