Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

344 - Egenskaper för resursens ljud (R)

Teknisk specifikation om den ljudkodning som förekommer i resursen.

Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält av samma fält. Termer från olika listor redovisas i varsitt 344-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Typ av inspelning (R)

b Inspelningsmedium (R)

c Uppspelningshastighet (R)

d Spåregenskaper (analog skiva eller cylinder) (R)

e Spårkonfiguration (ljudfilm) (R)

f Spårkonfiguration (ljudband) (R)

g Kanalkonfiguration (R)

h Särskilda ljudtekniska egenskaper (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kontrollerade termer (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

344 ## ‡a analog ‡c 33 1/3 rpm ‡g stereo

344 ## ‡a digital ‡b optical ‡g surround ‡h Dolby digital 5.1 ‡2 rda

344 ## ‡a analog ‡c 78 rpm

344 ## ‡a analog ‡d coarse groove ‡2 rda

344 ## ‡a analog ‡e edge track ‡2 rda

344 ## ‡a analog ‡f 12 track

344 ## ‡a digital ‡g stereo ‡2 rda

344 ## ‡a analog ‡h Dolby-B encoded ‡2 rda

  • No labels