344 - Egenskaper för resursens ljud (R)

Teknisk specifikation om den ljudkodning som förekommer i resursen.

Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält av samma fält. Termer från olika listor redovisas i varsitt 344-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

‡a - Typ av inspelning (R)

‡b - Inspelningsmedium (R)

‡c - Uppspelningshastighet (R)

‡d - Spåregenskaper (analog skiva eller cylinder) (R)

‡e - Spårkonfiguration (ljudfilm) (R)

‡f - Spårkonfiguration (ljudband) (R)

‡g - Kanalkonfiguration (R)

‡h - Särskilda ljudtekniska egenskaper (R)

‡i - Ljudinnehåll (R)
Anmärkning om ljudinnehåll anger om den beskrivna resursen innehåller ljud eller inte. Används för resurser vars huvudinnehåll är annat än ljud, t.ex. för projicerat bildmaterial och resurser med rörliga bilder.

‡0 - Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡1 - Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡2 - Källa för kontrollerade termer (NR)

‡3 - Del av materialet som avses (NR)

‡6  -Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 - Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

344 ## ‡a analog ‡c 33 1/3 rpm ‡g stereo

344 ## ‡a digital ‡b optical ‡g surround ‡h Dolby digital 5.1 ‡2 rda

344 ## ‡a analog ‡c 78 rpm

344 ## ‡a analog ‡d coarse groove ‡2 rda

344 ## ‡a analog ‡e edge track ‡2 rda

344 ## ‡a analog ‡f 12 track

344 ## ‡a digital ‡g stereo ‡2 rda

344 ## ‡a analog ‡h Dolby-B encoded ‡2 rda

344 ## ‡i sound 0 http://id.loc.gov/vocabulary/msoundcontent/sound

344 ## ‡isilent ‡0 http://rdaregistry.info/termList/soundCont/1002 ‡2 rdasco

  • No labels