Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

040 - Katalogiserande instans (NR)

Med katalogiserande instans avses sigel för det bibliotek eller den bibliografi (motsvarande) som upprättar eller uppgraderar posten. I katalogposter som importerats från utländsk instans förekommer även koder enligt MARC21-standardens kodlista MARC Code List for Organizations (sådana koder skall kvarligga i posten). Uppgiften samverkar med 008/39 (kategori av katalogiserande instans).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Institution som gjort den ursprungliga katalogiseringen (sigel) (NR)

Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot.

ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

b Katalogiseringsspråk (NR)

Mitä kieltä tietueen tekstiosissa on käytetty. Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Kielikoodit.

Vilket språk har använts i textdelar. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Språkkoder.

c Institution som gjort translitterering (NR)

d Institution som gjort ändringar (R)

e Regler för deskriptiv katalogisering (R)

MARC-koodi tai nimi kuvailusäännöille, joita tietueen tekemisessä on käytetty. Tietoja annetaan tässä, mikäli merkkipaikassa nimiö/18 (Luettelointisäännöt) annettu tieto ei riitä. Koodi otetaan listalta, ks. Description Convention Source Codes.

MARC-kod eller ett namn för beskrivningsregler...

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Exempel

040 ## ‡a FI-J

040 ## ‡a Mt ‡c Mt

040 ## ‡a CaQQLA ‡b fre ‡c CaOONL

040 ## ‡a DCE-C ‡c DNTIS ‡d WU-D ‡d MiAnI

040 ## ‡a DNA ‡c CtY ‡d CtY ‡e NARS Staff Bulletin No. 16

  • No labels