Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

035 - Unikt nummer i annat system (R)

Muu kontrollinumero kuin se, joka on kentässä 001 (Tietueen kontrollinumero), kentässä 010 (Library of Congress kontrollinumero) tai kentässä 016 (Kansallisbibliografian kontrollinumero).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Systemnummer (NR)

Numret genereras maskinellt vid postimport från annan instans, och bildas av innehållet i den importerade postens 003 (ursprunglig systemkod; inom parentes) - om sådan finns - och 001 (ursprungligt BibID). Katalogposter som importerats från utländsk instans innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizations.

z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Exempel

035 ## ‡a (CaOTULAS)41063988

035 ## ‡a (OCoLC)814782 ‡z (OCoLC)7374506

  • No labels