Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

510 - Anmärkning - Citering och bevakning i referatorgan (R)

Lähdeviite kuvailun kohteesta julkaistuun bibliografiseen kuvaukseen, arvosteluun, abstraktiin tai indeksiin.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Täckningsgrad

Sisältääkö kenttä tiedon siitä, missä kohden tietolähteessä viitataan kuvailun kohteeseen. Jatkuvien julkaisujen tapauksessa indikaattorilla kuvataan julkaisua koskevan tiivistelmä/hakemisto-palvelun kattavuutta. Indikaattorin arvoa voidaan käyttää kuhunkin tapaukseen sopivan vakionäytön muodostamiseen.

0 Okänd

Tiivistelmä/hakemisto-palvelun kattavuus on määrittelemätön.

1 Fullständig

Tiivistelmä/hakemisto-palvelu kattaa kaikki jatkuvan julkaisun artikkelit ja/tai kaikki numerot jokaisessa volyymissa.

2 Selektiv

Tiivistelmä/hakemisto-palvelu kattaa jatkuvan julkaisun artikkeleita valikoivasti.

3 Referensens plats anges inte

4 Referensens plats anges

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Titel på citerande verk (NR)

b Tidsperiod för bevakning av fortlöpande resurs (NR)

Jatkuvan julkaisun päiväykset, jolloin tiivistelmä/hakemisto-palvelu alkoi ja päättyi.

c Placering i citerande verk (NR)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

x ISSN för citerande publikation (NR)

3 Del av verket som avses (NR)

6 Länkning (NR)

 8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

510 4# ‡a Monrepos : muistojen puutarha / Eeva Ruoff, ‡c s. 113-114

510 4# ‡a HyperKalevalan kyydissä kohti maailmankyliä : cd-rom-Kalevala esittelee kansalliseepoksen synnyn ja sankarit media-aikakauden nuorille / Lauri Harvilahti. - Helsingin sanomat 30.6.1996, ‡c s. B 3

510 1# ‡a Education index, ‡x 0013-1385 ‡b 1966-

  • No labels