Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

026 - Fingerprint identifier (R)

Avser identifkation av äldre böcker och konstrueras som en teckengrupp, där de ingående tecknen enligt bestämda principer har hämtats från specifika positioner och sidor i boken. De principer som har tillämpats för konstruktionen anges med kod i delfält #2.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Första och andra grupp av tecken (R)

b Tredje och fjärde grupp av tecken (R)

c Datum (NR)

d Volym- eller delnummer (R)

e Oanalyserat fingerprint (NR)

2 Källa (NR)

Koodi otetaan listalta, ks. Fingerprint Scheme Source Codes.

5 Institution till vilken fältet hör (R)

Ks. Kontrolliosakentät

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Exempel

026 ## ‡a dete nkck ‡b vess lodo 3 ‡c Anno Domini MDCXXXVI ‡d 3 ‡2 fei ‡5 UkCU

026 ## ‡e dete nkck vess lodo 3 Anno Domini MDCXXXVI 3 ‡2 fei ‡5 UkCU

  • No labels