History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Robustit regressiomenetelmät, syksy 2011

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Robustit regressiomenetelmät, syksy 2011

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

6-8 op.

Tyyppi

Aine / syventävä opinto

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisiin robusteihin regressiomalleihin. Yleisesti käytössä olevassa lineaarisessa regressioanalyysissä mallin parametrit estimoidaan pienimmän neliösumman menetelmän avulla. Yksikin poikkeava havainto saattaa vaikuttaa merkittävästi pienimmän neliösumman menetelmällä saataviin estimaatteihin ja tuloksena saatava malli ei tällöin edusta suurinta osaa havaintoaineistosta. Robustin regressioanalyysin pääasiallisena tarkoituksena on sovittaa havaintoaineistoon malli, joka ei ole herkkä poikkeaville havainnoille.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan todennäköisyyslaskennan perusteet (esim. Todennäköisyyslaskennan kurssi), Tilastollinen päättely ja Lineaariset mallit.

Luentoajat

Kaikki luennot pidetään Exactumissa.

I periodi

ke 14-16, C122  (7.9.2011 alkaen)
to 10-12, C122  (8.9.2011 alkaen)

Laskuharjoitustehtävät

Kokeet

Kurssikoe: ke 2.11.2011 klo 14-17 salissa B120.

Yleistentit: 17.11.2011, 20.12.2011 ja 6.3.2012.

Kirjallisuus

Luentorunko (päivitys 21.10.2011)

Sopivaa oheis- ja lisälukemistoa:

  • Rousseeuw, P. J. and Leroy, A. M. (1987). Robust Regression & Outlier Detection. New York: Wiley
  • Huber, P. J.  and Ronchetti, E. M. (2009). Robust Statistics, 2nd Edition. New York: Wiley
  • Maronna, R. A., Martin, R. D. and Yohai, V. J. (2006). Robust Statistics: Theory and Methods. Chichester, U.K.: Wiley

Laskuharjoitukset

I periodi

to 14-16, C122 (15.9 alkaen)

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeessa (2.11.2011) ja kahdessa ensimmäisessä yleistentissä (17.11.2011, 20.12.2011). Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Laskuharjoituksen suoritetuksi merkkaaminen tarkoittaa sitä, ettäopiskelija on valmis esittämään ratkaisun harjoitustilaisuudessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että harjoitustilaisuudessa on oltava läsnä saadakseen hyvityksiä! Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa seuraavan taulukon mukaisesti:

Ratkaistuja tehtäviä (%)

Lisäpisteet

40%

1.0

50%

1.5

60%

2.0

70%

2.5

80%

3.0

Harjoitustyö

Kurssin voi suorittaa syventävänä opintona (8 op) tekemällä harjoitustyön (arviointi: hyväksytty/hylätty).  Harjoitustyö tulee palauttaa VIIMEISTÄÄN 18.12.2011 eli periodin II aikana. Jos harjoitustyössä tarvitaan korjauksia, niin korjattu versio on palautettava kahden viikon kuluessa korjausohjeiden annosta.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Lähetä meilillä nimesi, opiskelijanumerosi ja mille kurssille haluaisit päästä osoitteeseen susanna.lahteenoja(a)helsinki.fi.

Did you forget to register? Send your name, student number and the course you wish to participate in  to the address susanna.lahteenoja(a)helsinki.fi.

  • No labels