History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Otantamenetelmät, syksy 2011

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otantamenetelmät, syksy 2011

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6/8 op.

Tyyppi

Aineopintoja / syventäviä opintoja

Tavoitteet

Kurssilla annetaan yleiskuva tilastollisista otantamenetelmistä ja niihin liittyvästä estimoinnista sekä menetelmien käytöstä eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Tarkasteltavia menetelmiä ovat yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, PPS-otanta (sampling with probabilities proportional to size) ja ryväsotanta sekä menetelmiin liittyvä piste-estimointi ja väliestimointi. Erityinen huomio kohdistetaan otoksen ulkopuolisen lisäinformaation käyttöön otanta-asetelmissa ja estimointiasetelmissa. Esimerkkejä annetaan aidoista tilanteista, ml. ihmisiä, kotitalouksia ja yrityksiä koskevat otosperusteiset tiedonkeruut ja tutkimukset (Pisa, Terveys 2000, Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, EU SILC). Lisäksi tarkastellaan otantaan ja estimointiin soveltuvia tilastollisia ohjelmistoja.

Kurssi soveltuu tilastotieteen aine- tai syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille ja tilastotieteen sivuaineopiskelijoille sekä myös yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa toimiville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Kurssi mm. sisältyy valtiotieteellisen tiedekunnan ns. menetelmäkoriin.

Luentoajat

Luennot tiistaisin 1.-29.11. klo 14-18 Exactum C122 **HUOM: Muuttunut luokka**, yhteensä 20 tuntia.
Lisäksi harjoituksia mikroluokassa Exactum C128 torstaisin 3.11.-1.12. klo 12-15, yhteensä 15 tuntia.

Vierailuluento

Ti 8.11.2011 klo 14:15-15
Vesa Kuusela (VTM, väit.): Otantamenetelmien lähihistoriaa - otantamenetelmän kehitys USA:ssa 1930-1950

Suoritustapa

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)

Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Harjoituksissa käytetään tilastollisia ohjelmistoja (pääasiassa SAS, SPSS)

Loppukuulustelu

Tiistai 13.12.2011 klo 14-16, Exactum C122

Oppikirja

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Chapters 1-4.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling,

http://mathstat.helsinki.fi/VLISS/

Luentomateriaali

Diat 1

Diat 2

Diat 3

Vesa Kuuselan vierailuluento 8.11.2011

Tekninen yhteenveto 1

Tekninen yhteenveto 2

Oheislukemistoa

EUROSTAT: Sampling Reference Manual

Tilastokeskuksen laatukäsikirja

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen laatuseloste

Demot

1. harjoitukset to 3.11.2011 Harjoituksissa päivitetty versio

2. harjoitukset to 10.11.2011 Harjoituksissa päivitetty versio

3a) harjoitukset: Bernoulli- ja Poisson-otanta to 18.11.2011
Harjoituksissa päivitetty versio

3b) harjoitukset: Ositettu otanta to 18.11.2011
Harjoituksissa päivitetty versio

4a) harjoitukset: PPS-otanta to 24.11.2011
Harjoituksissa päivitetty versio

4b) harjoitukset: Regressioestimointi to 24.11.2011
Harjoituksissa päivitetty versio

5. harjoitukset: Malliavusteinen estimointi to 1.12.2011

Province-91 Population, kuvaus

Province-91 Population, SAS-data

Harjoitustyöt

Aineopintojen harjoitustyö

Syventävien opintojen harjoitustyö

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen aineopintoihin tai syventäviin opintoihin

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels