You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Yleistetyt lineaariset mallit, kevät 2012

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

5 op + vapaaehtoinen harjoitustyö 3 op / optional practical work of 3 cu

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

  • matemaattinen analyysi (derivaatat ja integraalit)
  • matriisialgebra (matriisitulo, käänteismatriisi)
  • todennäköisyyslaskenta (satunnaismuuttujat, yleisimmät jakaumat, odotusarvo, varianssi, riippumattomuus)
  • tilastollinen päättely (suurimman uskottavuuden estimointi, hypoteesin testaus).
  • perustiedot lineaarisista malleista

Luentoajat

Torstai    14-16 C122
Perjantai 10-12 D123

Ensimmäinen luento 15.3.2012

Pääsiäisloma 5.4.-11.4.2012

Huom! Viimeiset luennot perjantaina 27.4.2012.

Laskuharjoitukset

Perjantai 12-14 B120 (23.3.2012 alkaen)

Huom! Perjantaina 27.4.2012 harjoitukset ovat klo 13-15 (13-14 salissa B120 ja 14-15 salissa C129).

Huom! Viimeiset harjoitukset perjantaina 4.5.2012, klo 12-14 salissa C129.

Laskuharjoituksia pitää Markku Malmivuori (markku.malmivuori@helsinki.fi)

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeissa ja kahdessa ensimmäisessä yleistentissä. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Laskuharjoituksen suoritetuksi merkkaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija on valmis esittämään ratkaisun harjoitustilaisuudessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että harjoitustilaisuudessa on oltava läsnä saadakseen hyvityksiä!

Ratkaistuja tehtäviä (%)

Lisäpisteet

30%

0.5

40%

1

50%

1.5

60%

2

70%

2.5

80%

3

90%

3.5

Laskuharjoitustehtävät

Harjoitus 1 Viikko 12 Esimerkkiratkaisut
Harjoitus 2 Viikko 13 Esimerkkiratkaisut
Harjoitus 3 Viikko 15 Esimerkkiratkaisut
Harjoitus 4 Viikko 16 Esimerkkiratkaisut
Harjoitus 5 Viikko 17 Esimerkkiratkaisut
Harjoitus 6 Viikko 18 Esimerkkiratkaisut

Kokeet

Keskiviikko 16.5.2012 klo 14-16, C123 (kurssikoe)

Torstai 14.6.2012 klo 10-14,  A111 tai B123 (kesätentti)

Kirjallisuus

Luentomoniste löytyy kurssin BSCW-alueelta

Hyödyllistä oheislukemistoa:

  • McCullagh, P. and Nelder, J. A. (1989). Generalized Linear Models, 2nd edn. London: Chapman & Hall.
  • Dobson, A. J. and Barnett, A. (2008). An Introduction to Generalized Linear Models, 3rd edn. London: Chapman & Hall.
  • Hardin, J. W. and Hilbe, J. M. (2007). Generalized Linear Models and Extensions, 2nd edn. College Station, TX: Stata Press.
  • Gill, J. (2000). Generalized Linear Models: A Unified Approach. SAGE QASS Series.

Foreign students

Foreign students who can't follow Finnish lectures can take part in the exam on the 16th of May or take a general examination in stead of entering the course. The course is based on the topics of McCullagh & Nelder (Chapters 11,13-15 are skipped) and Dobson & Barnett (Chapters 10-14 are skipped). The exam covers Chapters 2-6, 12 of McCullagh & Nelder . The exercises are in Finnish and English. Extra points (maximum 3.5 points) earned by solving the exercises will be added to the passed course exam points (see the table above).  An exercise is considered as solved, if you volunteer to present your solution in the exercise session.

Ilmoittaudu/Registration

Unohditko ilmoittautua? Lähetä meilillä nimesi, opiskelijanumerosi ja mille kurssille haluaisit päästä osoitteeseen johanna.hyytiainen(a)helsinki.fi.

Did you forget to register? Send your name, student number and the course you wish to participate in  to the address johanna.hyytiainen(a)helsinki.fi.

  • No labels