History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, kevät 2012

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, kevät 2012

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

4 tai 1+3 op (aineopinnot) tai 2 op (syventävät opinnot) op.

Tyyppi

Aine- tai syventäviä opintoja.

Aineopintovaiheessa olevia seminaari palvelee proseminaarina ja syventäviä opintoja suorittavia tutkielmaseminaarina. Tavoitteena on harjoitella (kandidaatin tai pro gradu -) tutkielman tekemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä esitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelijoita autetaan myös tutkielman aiheen haussa. Tutkielmat voivat liittyä jonkin kurssin harjoitustyöhön. Suoritustapa on oman esitelmän laatiminen ja pito, toimiminen opponenttina ja aktiivinen osallistuminen seminaariin myös muilla tavoin.

Luentoajat

Koko kevätlukukausi 2012 pe 15-17 C122 (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

Huom.1! Läsnäolo kolmessa ensimmäisessä kokoontumisessa välttämätön!

Huom.2! Seminaaritilaisuuksista saa olla kevään aikana poissa korkeintaan yhden (1) kerran!

Huom.3! Ilmoitan sähköpostilla seminaariesityksistä vähintään viikkoa aikaisemmin.

20.01. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

27.01. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

03.02. Tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. Pakollinen!

10.02. Ei seminaaria

17.02. Ei seminaaria

24.02. Ei seminaaria

02.03. Ei seminaaria

09.03. Ei seminaaria (väliviikko)

16.03. Katri Jalava ("Modelling Sindbis virus infections with negative binomial based hurdle model"). Opponentti: Tara Junes. Huom! Seminaari on tällä kertaa klo 14.45-15.30!

23.03. Ei seminaaria

30.03. Nico Maunula ("Pienalue-estimointimenetelmät ja soveltuvuus EU:n hyvinvointi-indikaattoreihin"). Opponentti: Auli Hämäläinen. Huom! Seminaari on  klo 15-17!

06.04. Ei seminaaria (pääsiäisloma)

13.04. Tara Junes ("The Effects of Initial Nonresponse and Panel Attrition in the Longitudinal Files of EU-SILC"). Opponentti: Meng Zhou. Huom! Seminaari on  klo 15-17!

20.04. Petri Peltonen ("Satunnaistettu täydellinen lohkokoe ja latinalaiset neliöt"). Opponentti: Elisa Patronen. Huom! Seminaari on  klo 15-17!

27.04. Markus Grönfors ("Analyzing microscopic bacteria data"). Opponentti: Katri Jalava.

          Elisa Patronen ("Manova"). Opponentti: Aku-Ville Lehtimäki. Huom! Seminaari on  klo 15-17!

04.05. Meng Zhou ("Dynamic microsimulation and results assessment"). Opponentti: Mari Palo-Repo.

         Jussi Hirvonen("Rekisteriperusteiset menetelmät tilastotieteessä ja tilastotuotannossa"). Opponentti: Nico Maunula. Huom! Seminaari on  klo 15-17!

Esitelmät jaetaan osallistujille BSCW-työtilan kautta (ohjeet linkissä). Osallistujat saavat s-postitse kutsun työtilaan.

Kirjallisuus

LaTeX-materiaalia:

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

The Not So Short Introduction to LATEX2ε

Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2ε:n käyttöön

The LaTeX Beamer Class Homepage

Beamer by Example

Opetusmateriaalia (tulosta itsellesi!):

Artikkeleita (tulosta itsellesi!):

Huom! Artikkelit tulostuvat yliopiston verkossa olevilta koneilta. Kotikonetta käyttäessäsi kirjaudu Nelliin omalla käyttäjätunnuksellasi, ja sen jälkeen tulosta artikkelit yllä.

Tilastotieteilijöiden työmarkkinoista:

Hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä:

Tutkielmaohje (Raija Lehtinen ja Hanna Kumpulainen)

Gradutakuu - Erilainen graduopas

Opinnäytetyön tiivistelmä

Kielijelppi - Kirjoittajan työkalupakki

Kandidaatintutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Pro gradu -tutkielman tarkastamisprosessi valtiotieteellisessä tiedekunnassa kaaviokuvana (Taina Joutsenvirta)

Harjoitusaineohje (Raija Lehtinen ja Anu Lahtinen)

Muita apuvälineitä matemaattisen tekstin kirjoittamiseen(Pekka Pere)

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkielmaohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielman teko-ohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman teko-ohjeet (mm. kansilehden malli)

Valtiotieteellisen tiedekunnan gradutukipalvelut

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pro gradu ohjeita

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Iso suomen kielioppi ilmaisena verkkoversiona

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Lähetä meilillä nimesi, opiskelijanumerosi ja mille kurssille haluaisit päästä osoitteeseen johanna.hyytiainen(a)helsinki.fi.

Did you forget to register? Send your name, student number and the course you wish to participate in  to the address johanna.hyytiainen(a)helsinki.fi.

  • No labels