Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Inledning

Bibliogafisten tietojen formaatti on suunniteltu painettujen tekstiaineistojen ja tekstikäsikirjoitusten, elektronisten aineistojen, karttojen, nuottijulkaisujen ja äänitteiden, jatkuvien julkaisujen, visuaalisten ja sekalaisten aineistojen kuvailuun. Bibliografinen kuvailu sisältää yleensä nimeketiedot, henkilönnimet, asiasanat, huomautukset, julkaisutiedot ja ulkoasutietoja. Formaatti sisältää tietoelementtejä seuraaville aineistotyypeille:

Monografiska textresurser - Monografisk resurs i form av mångfaldigad text

Fortlöpande textresurser - Fortlöpande resurs i form av text

Elektroniska resurser

Kartografiska resurser - i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck

Ljudupptagningar

Blandad resurs

  • No labels