Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Icke-filerande tecken

Fileringsindikator används i MARC21 för att specificera det antal inledande tecken 0-9 st.) som skall uteslutas vid filering av sökelement och titlar. Indikatorn är definierad som ind. 2 (eller i vissa fall ind. 1) i följande fält:

Bibliografiska formatet

Ind. 1: 130, 630, 730, 740

Ind. 2: 222, 240, 242, 243, 245, 440, 830

Exempel (i fileringsordning)

245 10‡aSuomalainen hevonen

245 10‡a"Erotikk og galskap"

245 13‡aEn historisk sommar

245 12‡aL'homme dans la paysage

245 10‡a-in real time

245 10‡a¿Quiénes gobiernan América latina?

245 15‡a"Den samiska samlingen" på statens historiska museum (SHM)

245 14‡aThe stranger from paradise

  • No labels