Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

971 - Inköpsuppgifter (R)

Information om publikationen från mellanhänder som Kirjavälitys och BTJ.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Listans utgivare (NR)

b Listans nummer (NR)

c Sista beställningsdag (NR)

d Listans namn och nummer (NR)

e Momsfritt pris (NR)

f Moms-procent (NR)

g Försäljningsrabatt (NR)

h Specialpris (NR)

i Kod för inbindning (NR)

k Användningsrättigheter (filmer) (NR)

l Textning (filmer) (NR)

m Kod (NR)

p Pris för inbindning (NR)

s Ordningsnummer på listan (NR)

t Produktgrupp (NR)

u Tilläggsuppgifter, URL (NR)

x Tilläggsuppgifter, typ (NR)

  • No labels