Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

930 - Dag för kommitténs grundande - Voyager-fält (R)

Används i Selma-databasen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Dag för kommitténs grundande (NR)

  • No labels