Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

908 - Nationalitetskod (R)

Används i vissa allmänna biblioteks biblioteksdatabaser för att ange publikationens upphovsmans nationalitet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod (NR)

  • No labels