Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

902 - Kod för upplaga (R)

Används åtminstone i Fennica-databasen för att ange koder för upplaga som saknas i MARC 21 -formatet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod (NR)

  • No labels