Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

790 - Länkfält - Voyager-fält (NR)

Används i delobjektslänkningar i vissa Voyager-databaser.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Länkinformation (NR)

x Ordning (NR)

  • No labels