Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

700, 710, 711 $9 - Fält för biuppslag - Voyager-delfält

Används närmast i Arsca-databasen. I delfältet anges artikeln som finns i uppslaget för upphovsman/titel.

Delfält

9 Artikel (NR)

  • No labels