Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

600, 610, 611 $9  - Fält för ämnesord - Voyager-delfält

Används närmast i Arsca-databasen. I delfältet anges artikeln som finns i början av uppslaget för upphovsman/titel.

Delfält

9 Artikel (ET)

  • No labels