Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

595 - Biblioteksspecifik anmärkning

Används för olika ändamål i olika databaser.

I Voyager-databaserna: Uppgifter om nytryck (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Uppgifter om nytryck (R)

  • No labels