Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

591 - Biblioteksspecifik anmärkning

Används för olika ändamål i olika databaser.

I Voyager-databaserna: Utgivningskatalog (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod för ansvarsområde/institutions-ID (R)

b Publikationens upphovsman (män) (R)

c Projekt-ID (R)

d AMKOTA- eller KOTA-klassifikation (R)

e Impact-värde (R)

f Utbildningsområde (R)

g Personalkod (R)

h Allmän anmärkning (R)

i Vetenskapsklassifikation (R)

j Hänvisning till utgivningskatalog (R)

k Reference of publication list (R)

m Open access-kod (R)

  • No labels