Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

579 - Statistikanteckning - Voyager- fält  (NR)

Används i LINDA-samkatalogisering.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Statistikanteckning (NR)

b Databasens id-nummer (NR)

  • No labels