Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

035 $9 - Systemproducerat kontrollnummer - Voyager-delfält

Togs i bruk då katalogposter från äldre bibliotekssystem konverterades till Voyager.

Delfält

9 Voyager-delfält (NR)

  • No labels