Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

019 - FINUC ID-nummer (NR)

ID-nummmer för utländsk periodika som anskaffats till Finland och registrerats i samkatalogen Finuc-S. ID-numret inleds med bokstäverna fs skrivna med gemener, därpå följer sex siffror.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Finuc-ID (NR)

  • No labels