Skip to end of metadata
Go to start of metadata

UKJ-strategiaryhmä kokous 2

Aika: 24.2.2012 klo 9.30 - (14.00)

Paikka: Metso, Tampere

Kutsutut/osallistuminen

Nimi (organisaatio)

Kirjastosektori

Osallistuminen

Haavisto Tuula (Tampereen kaupunginkirjasto)

Yleisten kirjastojen neuvosto

X

Jauhiainen Annu (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

X

Luokkanen Sinikka (HAMK)

pj, AMKIT-konsortio

X

Palonen Vuokko (Tritonia)

Linnea2-konsortio, SYN

X

Vainikka Eila (Suomen kuntaliito)

Erikoiskirjastojen neuvosto

X

1. Kokouksen avaus

 Kokous avattiin klo 10.15.

2. UKJ-ohjausryhmän kokouksen "terveiset" 
 

Kysymyksiä / liittymiä muihin asioihin

 • suhde kokoelman hallintaan / kokoelmapolitiikkaan => luontevasti tämä kuuluisia sektorien yhteisesti tehtäväksi eikä "suoranaisesti/varsinaisesti" UKJ-tehtävä 
  • työryhmän 6 alueella koottuna työkaluja kokoelmien hallintaan
  • taustaksii: (muistin mukaan) sektorien työvalikuntien yhteiskokous on viimeksi ollut 2008 Hämeenlinnan kirjastonjohtajien kokouksen yhteydessä
  • liittyy myös sisällökuvailupolitiikkaan ja sen toteuttaminen yhteisissä järjestelmissä
  • liittyy myös kokoelmakarttaan
 • ruotsalaisten hankkeeseen kannattaa tutustua  
 • asiaskasrekisterin osalta määrittelyt pitää ensin tehdä UKJ:n piirissä, mutta selvittelyssä kannattaa yrittää yhteistyö Suomen kuntaliiton kanssa, koska yleisissä kirjastoissa järjestelyllä saatasiin tehostettua prosesseja paljon
 • riskianalyysistä - aloitetaan työstämistä projektisuunnitelman ao. kappaleeseen
3. Strategisten linjausten ja päämäärien määrittelyä 

Työryhmän 6  työalueella on koottuna strategioita, strategialinjauksia ja päämääriä. Työstetään asianomaista koontia muiden työryhmien työskentelyn pohjaksi/reunaehdoiksi.

 • tehdään UKJ-wikiin "Toiveiden tynnyri" -> "Hyödyt asiakkaille" & "Hyödyt kirjastoille" => valmisteluryhmässä pitää käydä keskustelua
  • tällä innostettaisiin ja sitoutettaisiin "tavallisia" kirjastolaisia hankkeeseen
  • tähän voi laittaa pieniäkin asioita, joita jatkotyöstetään
 • päämäärät jaotellaan kahteen koriin "Asiakaspäämäärät" & "Työprosessipäämäärät"
 • Kaukopalvelu- ja muiden työprosessien tehostaminen


4. Valmistelutyön työryhmien 8 ja 9 tehtävät

Valmisteluryhmän seuraava kokoous on 8.3. Sen asialistalla on työryhmien 8 (Kustannus-hyöty analyysi/laskelma) sekä 9 (Hallintomalli, juridiset kysymykset ja rahoitusratkaisu) tehtävien käynnistäminen. Keskustellaan erilaisista toteutusvaihtoehdoista.

Me ollaan valmiita ottamaan kustannusselvittelyt (työryhmä 8) tässä vaiheessa kontollemme. Esitys hallintomallien yms. työstämisestä workshoppina on kannatettava.

5. Wikin käyttö

Kaikilla on nyt tunnukset ja oikeudet päivittää UKJ-wikiä.

5. Seuraava kokous

22.3.2012 klo 9.15-14 Tampereella ja 16.4.2012 klo 13-16 etäkokouksena.

6. Kokouksen päättäminen
 • No labels