Child pages
 • Matematiikan opetuslaboratorio, kevät 2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan opetuslaboratorio


Luennoitsija

Prof. Juha Oikkonen

Luentoajat

Opetuslaboratorio jatkaa keväällä 2013 toimintaansa perjantaisin salissa C322 klo 14-16.

Kaikki 1. - ... vuoden opiskelijat ja matematiikkaa opettavat toivotetaan tervetulleiksi
laboratorioon.

Virtuaalinen laboratorio

Opetuslaboratoriolle on perustettu virtuaalinen työryhmäalue.

Siellä on tarkoitus keskustella kaikesta laboratorion aihepiiriin liittyvästä sekä laboratorion toiminnasta.
Moodlea käytetään myös laboratorion toimintaa koskeviin ilmoituksiin ja esim. oman esitelmäajan varaamiseen.

Osallistu ja vaikuta!

 

 

Ilmoittautuminen

(warning) Opetuslaboratorioon ei tarvitse ilmoittautua

Asema opinnoissa

Opetuslaboratorio on kaikkea tätä:

 • Seminaari, josta voi kahden periodin aktiivisella osallistumisella ja erikseen sovittavalla projektityöllä
  saada 6 op suorituksen.
 • Laboratorio on opettajaksi opiskelevien yhteydenpitopaikka ensimmäisestä vuodesta valmistumiseen
  ja sen jälkeenkin.
 • Laboratoriossa paikataan sitä, mitä muuten on vaarassa jäädä puuttumaan yliopistomme antamasta
  opettajankoulutuksesta.
 • Siellä kootaan matematiikan aineenhallintaa pedagogisen koulutuksen kanssa ehjäksi osaamiskokonaisuudeksi.
 • Laboratorio on opettajalinjan graduseminaari, missä voi hakea aihetta opettajankoulutuksen gradulle,
  keskustella työn alla olevasta gradusta ja esitellä valmista gradua.
 • Laboratoriossa etsitään yhteyksiä laitoksen oman opetuksen kehitystyön ja matematiikan kouluopetuksen
  kehittämisen välillä.
 • Laboratoriossa tutustutaan Summamutikkakeskuksen toimintaan ja etsitään tapoja viedä sen osaamista
  kouluopetukseen.
 • Laboratoriosta kasvaa toivottavasti laitoksen oman matematiikan oppimistutkimuksen tukikohta.

Luettavaa

Mm. seuraavien henkilöiden totisivuilla on laboratorion keskustelujen kannalta kiinnostavaa luettavaa:

Anna Sfard

David Tall

 

 • No labels