Child pages
  • Matematiikan historia, kevät 2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan historia, kevät 2012

Vastuuhenkilö

Jouni Luukkainen

Laajuus

3 op.

Tyyppi

Aineopintoja.

Sisältö

Kurssi käy läpi matematiikan noin 4000-vuotisen historian keskeisiä tapahtumia, ilmiöitä ja henkilöitä. Matematiikka pyritään asemoimaan osaksi (länsimaista) kulttuuria.

Esitietovaatimukset

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Matematiikan tiedoista ja taidoista samoin kuin historian yleistuntemuksesta on kuitenkin hyötyä luentoihin perehtymisessä, eikä kurssia varsinaisesti voi suositella ensimmäisen vuoden opinnoiksi.

Luentoajat

Kurssista ei järjestetä luentoja, vaan kyseessä on itse opiskeltava lukukurssi. Dosentti Matti Lehtinen luennoi kurssin laitoksellamme viimeisen kerran syksyllä 2009. Hän on ystävällisesti antanut laitoksemme käyttöön luentomateriaalinsa, jota hän on edelleen kehitellyt. Luukkainen luki luennot joulukuussa 2011 ja teki niistä Lehtiselle pieniä huomautuksia. Huomautukset johtivat nykyiseen versioon.

Kokeet

Kurssi suoritetaan erilliskokeella yleistenteissä. Tenttipäiviä keväällä 2012 ovat 6.3.2012 ja 10.5.2012. Ilmoittautuminen kuten yleistentteihin muutenkin.

  • Kokeeseen osallistuvan odotetaan perehtyvän oheiseen materiaaliin tai muuten hankkivan vastaavat tiedot.
  • Kokeessa olisi osattava myös esitettyjä tuloksia ja niille mahdollisesti annettuja todistuksia!

Kirjallisuus

Matti Lehtisen matematiikan historian luennot (pdf, n. 1020 kt / 144 sivua / 18.1.2012).
Matti Lehtisen matematiikan historian luennot keväällä 2012 (pdf, n. 1037 kt, 145 sivua / 2.5.2012) MUUTAMA MUUTOS EDELL. VERSIOON
Matti Lehtisen tarkennuksia luentoihin (kuvia ym.) http://cc.oulu.fi/~matlehti/kuvat/index.html (linkki lisätty 2.5.2012)

Matematiikan yleishistorioita on paljon. Matti Lehtisen hyödyntämien historioiden ja muun kirjallisuuden kevyesti kommentoitu luettelo (pdf / 8 sivua / 18.1.2012).

Ilmoittaudu

  • No labels