Child pages
  • Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2012

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6/8 op.

Tyyppi

78405 Otanta-aineistojen analyysi (aineopintojen valinnainen erikoiskurssi / syventävien opintojen 1. erikoiskurssi)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija otanta-aineistojen tilastolliseen analyysiin erityisesti tilanteissa, joissa aineisto on kerätty jollakin mutkikkaalla otanta-asetelmalla. Tällaisia ovat esimerkiksi moniasteiset otanta-asetelmat, joihin sisältyy ositus ja ryvästyminen. Mutkikkaita otanta-asetelmia käytetään laajasti eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Hyviä esimerkkejä ovat PISA-tutkimussarja ja Terveys 2000 -tutkimus. Kurssilla käsitellään tilastollisia menetelmiä, joilla otanta-asetelman ominaispiirteitä (ositus, ryvästyminen, painokertoimet) voidaan ottaa huomioon tilastollisen analyysin yhteydessä. Pääpaino on ns. asetelmaperusteisissa (design-based) menetelmissä; lisäksi tarkastellaan malliperusteisia menetelmiä, ml. yleistetyt estimointiyhtälöt (GEE) ja sekamallit. Yhteensopivuus-, homogeenisuus- ja riippumattomuustestien lisäksi käsitellään lineaarisia ja logistisia malleja. Menetelmiä sovelletaan harjoituksisa ja harjoitustöissä todellisiin otanta-aineistoihin. Menetelmien soveltamiseen tarkoitettuja tilastollisia ohjelmistoja esitellään (SAS, SPSS, Stata, R). Kurssi on luonteeltaan soveltava. Kurssi voidaan sisällyttää valtiotieteellisen tiedekunnan menetelmäkoriin.

Luentoajat

Luennot tiistaisin 13.3.-17.4.2012 klo 14-18 C323 (Exactum), yhteensä 20 tuntia.
Lisäksi harjoituksia mikroluokassa C128 torstaisin 15.3.-19.4.2012 klo 12-15, yhteensä 15 tuntia.

Suoritustapa

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)

Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Harjoituksissa käytetään tilastollisia ohjelmistoja (pääasiassa SAS, SPSS)

Loppukuulustelu

Tiistai 24.4.2012 klo 14-16 C323 (Exactum),

Oppikirja

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Luvut 5, 7, 8.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling,

hhttp://vliss.helsinki.fi/

Luentomateriaali

Sampling Manual

Demot

SAS-data OHC

Harjoitustyöt

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels