You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2012

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6/8 op.

Tyyppi

78405 Otanta-aineistojen analyysi (aineopintojen valinnainen erikoiskurssi / syventävien opintojen 1. erikoiskurssi)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija otanta-aineistojen tilastolliseen analyysiin erityisesti tilanteissa, joissa aineisto on kerätty jollakin mutkikkaalla otanta-asetelmalla. Tällaisia ovat esimerkiksi moniasteiset otanta-asetelmat, joihin sisältyy ositus ja ryvästyminen. Mutkikkaita otanta-asetelmia käytetään laajasti eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Hyviä esimerkkejä ovat PISA-tutkimussarja ja Terveys 2000 -tutkimus. Kurssilla käsitellään tilastollisia menetelmiä, joilla otanta-asetelman ominaispiirteitä (ositus, ryvästyminen, painokertoimet) voidaan ottaa huomioon tilastollisen analyysin yhteydessä. Pääpaino on ns. asetelmaperusteisissa (design-based) menetelmissä; lisäksi tarkastellaan malliperusteisia menetelmiä, ml. yleistetyt estimointiyhtälöt (GEE) ja sekamallit. Yhteensopivuus-, homogeenisuus- ja riippumattomuustestien lisäksi käsitellään lineaarisia ja logistisia malleja. Menetelmiä sovelletaan harjoituksisa ja harjoitustöissä todellisiin otanta-aineistoihin. Menetelmien soveltamiseen tarkoitettuja tilastollisia ohjelmistoja esitellään (SAS, SPSS, Stata, R). Kurssi on luonteeltaan soveltava. Kurssi voidaan sisällyttää valtiotieteellisen tiedekunnan menetelmäkoriin.

Luentoajat

Luennot tiistaisin 13.3.-17.4.2012 klo 14-18 C323 (Exactum), yhteensä 20 tuntia.
Lisäksi harjoituksia mikroluokassa C128 torstaisin 15.3.-19.4.2012 klo 12-15, yhteensä 15 tuntia.

Suoritustapa

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)

Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Harjoituksissa käytetään tilastollisia ohjelmistoja (pääasiassa SAS, SPSS)

Loppukuulustelu

Tiistai 24.4.2012 klo 14-16 C323 (Exactum),

Oppikirja

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Luvut 5, 7, 8.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling,

http://mathstat.helsinki.fi/VLISS/

Luentomateriaali

Sampling Manual

Demot

SAS-data OHC

Harjoitustyöt

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels