Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ryhmä: 1.4. Kausijulkaisut ja tietokannat

Työpajatyöskentelyn tehtäväksianto

Jako 5 ryhmään
Post it lapuille vastaukset
Kysymykset:

 • Mitä nykyisistä toimintatavoista et vaihtaisi?
 • Mistä toimintatavoista haluaisit päästä eroon?
 • Miten toimintatavat muuttuvat tulevaisuudessa?

3-5 vastausta/kysymys – 1 vastaus per lappu
Kukin ryhmä esittelee oman koosteen (keskiviikko)
Arviointi ja valinta – kaikki osallistuvat
Lopuksi koonti (torstai)

Koonti (esitetty torstaina 27.10.)
1.Mitä nykyisistä toimintatavoista et vaihtaisi?
 • hankintaohjelma
 • tilastot päätöksenteon tukena
 •  
Ryhmän kaikki tuplatiimityöskentelyn ideat koosteena:
1. Mitä nykyisistä toimintatavoista et vaihtaisi?
 • halutaan pitää hankintaohjelma
 • tilastot päätöksenteon tukena
 • varastokirjasto + digitointi
 • tilastot tärkeitä hankintaa/uusintaa tehtäessä
2. Mistä toimintatavoista haluaisit päästä eroon?
 • tilauksen tulostus paperille nykytavalla turhan hankalaa
 • eroon siitä, että hankinnassa tarvittava tieto pirstaleisesti hajallaan ja prosessin eri osat tapahtuvat eri järjestelmissä
 • tietokannoissa & lhedissä tapahtuvien  muutosten seuranta käsityötä nyt (kustantajamuutokset ym.)
 • huono epäystävällinen epäkäytännöllinen käyttöliittymä
 • tilastojen huono saatavuus järjestelmästä
 • tietokantahankintojen räätälöimättömyys
 • tilaustenhallintaan tarvitaan työvälinen (erm), pois pirstaleisuus
 • painettujen ja e-lehtien käsittely erikseen (voy - p, SFX - e)
3. Miten toimintatavat muuttuvat tulevaisuudessa?
 • vastaanotto (received complete) pitäisi voida perua
 • varsinkin jatkuvien julkaisujen tilauksia olisi hyvä voida  muokata hyväksynnän jälkeenkin
 • kausijulkaisut halutaan lukea/hankkia e-versioina
 • järjestelmien parempi integrointi (välittäjien järjestelmät - uusi kirjastojärjestelmä)
 • kokotekstitietokannat kotimaisista kausijulkaisuista (ainakin arkistot)
 • tulavaisuus: Open Access :-)
 • painettujen osuus vähenee edelleen
 • miten käsitellään OA-lehtiä?
 • joustavuus: valmius muutoksiin, joihin ei osattu/osata valmistautua
 • parennettava tilausten hallintaa pitkällä aikavälillä
  • nyt sidoksissa välittäjään
  • välittäjän vaihtuessa tiedot "katoavat"
 • käyttötilastot saatava
  • mahdollisimman vähän manuaalista työtä
  • tunnuslukuja
 • kausijulkaisujen painetut ja e-versiot samaan paikkaan
  • nyt esim. saatavuus tarkistettava useasta paikasta
 • meta-haun kehittäminen :-)
 • e-aineistojen elinkaaren tuki: aktivointi & hankinta, käyttöönsaattaminen, ylläpito, ongelmahistoria, sisällönkuvailu
 • jatkuvat julkaisut ovat muutakin kuin (e-)lehtiä, esim. monografiasarjat
  • moniosaiset monografiatkin ovat hakinnan kannalta usien kausijulkaisuja (varsinkin jos julkaiseminen tapahtuu vuosikymmenten kuluessa)
 • hankinnasta olisi hyvä olla jonkinlainen suora yhteys taloushallintosysteemeihin niin, että laskuja ei tarvitsisi käsitellä moneen kertaan
 • integroitu painetun ja e-aineiston hallintajärjestelmä & käyttöliittymä
 • e-lehtiaineistojen saanti mukaan uuteen kirjastojärjestelmään
 • yhden luukun periaate hankintaprosessiin
  • & käyttöönsaattaminen
  • & kuvailu
 • kaikki hankinnan (monot, sähköiset, kausi) yhdeksi kokonaisuudeksi
 • EDI:nä saatavista laskuista olisi oikeasti hyötyä, jos ne kelpaisivat myös taloushallinnolle
 • hankintaehdotukset suoraan järjestelmään eri alustoilta
 • tulevaisuudessa kaikenmuotoiset hankinnan prosessit lähenevät toisiaan
 • tilattujen lehtien automaattinen lisäys välittäjän tietokannasta
 • tavoite: suuri osa manuaalisesta työstä automatisoidaan
  • esim. datan keruu päätöksenteon tueksi
 • hankintaan olisi hyvä saada jokin arkistointimahdollisuus
  • nykyisessä modulisssa vellovat tiedot jo 10 vuoden ajalta, mikä tarkoittaa usein monen sivun mittaista pläräilyä
 • käyttöoikeudet käyttäjille näkyviin
 • No labels