You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

110 - Huvuduppslag - Institutionsnamn (NR)

Yhteisönnimeä käytetään pääkirjauksena bibliografisessa tietueessa.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn.

1 Namn på administrativ enhet.
"Sverige" tilläggs för namn på underordnade svenska statliga organ i enlighet med reglerna i AACR.

2 Namn i rak följd.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR).

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NR)

d Konferensår (R).
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Är numreringen flerledad och avser underordning upprepas delfältet.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) 

4 Funktionskod (R)

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

110 2# ‡a Teknillinen korkeakoulu. ‡b Sähkömekaniikan laboratorio.

110 2# ‡a Suomen taksiliitto. ‡b Liittokokous ‡n (19 : ‡d 1987 : ‡c Lahti)

110 1# ‡a Espoon kaupunki. ‡b Kiinteistövirasto. ‡b Mittausosasto.

110 2# ‡a Finska turistbyrån (Tukholma)

110 2# ‡a Jaakko Pöyry (yritys)

110 2# ‡a Tasavallan Presidentti (yhtye)

110 2# ‡a Metallica, ‡e esitt.

110 2#‡aMaailman luonnonsäätiö.‡bSuomen rahasto.

  • No labels