940 - Hänvisning - titel -- finländskt fält (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) -

# Se-hänvisning

1 Se även-hänvisning

Andra indikator (Ind. 2)

0-9 Antal icke-filerade tecken

Delfält

a Titel (NR)

b Hänvisningens objekt i klartext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

  • No labels