911 - Hänvisning - konferensnamn -- finländskt fält (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) -

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) -

# Se-hänvisning

1 Se även-hänvisning

Delfält

a Kongressens namn (NR)

c Kongressens plats (NR)

d Kongressens tidpunkt (NR)

e Kongressens underavdelning (NR)

g Andra tillägg till kongressen (NR)

n Kongressens ordningsnummer (NR)

t Titel (NR)

y Hänvisningens objekt i klartext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

  • No labels