900 - Hänvisning - personnamn -- finländskt fält (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) -

# Odefinierad

0 Namn i rak följd

1 Enkelt eller sammansatt efternamn följt av förnamn

3 Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2) -

# Se-hänvisning

1 Se även-hänvisning

Delfält

a Efternamn, Förnamn (NR)

c Ytterligare tillägg till titeln (NR)

d Tidsbestämmelser (NR)

t Titel (NR)

y Hänvisningens objekt i klartext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

  • No labels