887 - Uppgift i annat format (ej MARC) (R)

Fältet är avsett för maskinell uppdatering av poster konverterade från ett icke MARC-baserat format (t.ex. Dublin Core, MODS). Data som inte går att konvertera till MARC 21 kan här sparas i sitt ursprungsformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Innehåll i fältet (NR)

2 Kod för ursprungsformat (NR)
Koden tas från en förteckning, se Format Source Codes.

Exempel

887 ## ‡a [TextPublicationData]20000617[/TextPublicationData] ‡2 [code for schema or DTD reference]

887 ## ‡a <Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box> ‡2 [code for schema or DTD reference]

  • No labels