882 - Hänvisning till ersättande bibliografisk post (R)

Får endast förekomma i bibliografisk post med poststatus (000/05) d (borttagen).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Titel i ersättande bibliografisk post (R)

i Förklarande text (R)

w BibID för ersättande bibliografisk post (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

882 ## ‡a United states: Statistical abstract of the United States ‡i bibliographic record deleted, to be replaced by: ‡w (DE-600)39-5

  • No labels