Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

830 - Seriebiuppslag under titel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)  Antal icke-filerande tecken

0-9  Antal icke-filerande tecken

Delfält

a Uniform titel (NR)

d Datum för undertecknande av fördrag (R)

f Specificering: årtal (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm för verk (NR)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)
Titelsidans titel.

v Delbeteckning (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

x ISSN (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution som fältet tillhör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 800.
/0 - Medietyp
/1 - Bibliografisk nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

490 0# ‡a Report / YJT, ‡x 0359-548X ; ‡v 1992, 12
830 #0 ‡a Raportti / Voimayhtiöiden ydinjätetoimikunta, YJT ; ‡v 1992, 12.

830 #0 ‡a Tutkielmia / Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.‡n B ; ‡v 2.

490 0# ‡a Research report / Department of Teacher Education, University of Helsinki, ‡x 0359-4203 ; ‡v 89
830 #0 ‡a Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ; ‡v 89.

490 1# ‡a Musica da camera ; ‡v 72
830 #0 ‡a Musica da camera (Oxford University Press) ; ‡v 72.

490 1# ‡a Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica-Odontologica, ‡x 0355-9483 ; ‡v osa 852
830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica-Odontologica, ‡x 0355-9483 ; ‡v osa 852.

490 1# ‡a Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, ‡x 1459-4870 ; ‡v 2:2009
830 #0 ‡a Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. ‡n Sarja A, ‡x 1459-4870 ; ‡v2:2009.

830 #0 ‡a Fasteners ‡v 5 ‡w (DE-101)550955267 ‡7 am

  • No labels