776 - Länkfält - Annat medium (R)

Används för att länka mellan utgåvor i olika fysiska former, t. ex. print- och onlinemanifesatationer av samma tidskrift eller bok (horisontellt samband). Fältet läggs i båda/alla sammanhörande poster. 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Utgiven även i pappersversion "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Työterveiset ‡h [Elektroninen aineisto]
530 ## ‡a Julkaistu myös paperimuodossa.
776 0# ‡t Työterveiset ‡c Painettu ‡x 0359-1255

245 10 ‡a Lyckans hjul ‡h [Elektronisk resurs] / ‡c Kajsa Ingemarsson.
530 ## ‡a Utkommit även tryckt.
776 0# ‡t Lyckans hjul ‡z 9789113017433

245 00 ‡a Tiedotus : ‡b VTT Tietopalvelun asiakaslehti.
530 ## ‡a Myös Internet-julkaisuna 1996-
776 0# ‡t Tiedotus ‡c Verkkolehti

245 00 ‡a Tietokone ‡h [Elektroninen aineisto] : ‡b Online.
776 0# ‡t Tietokone ‡c Painettu ‡x 0359-49473
776 0# ‡t Tietokone ‡c CD-ROM ‡x 1238-7584

  • No labels